International Wealth Accounts Ltd (IWA) är en modern aktör anpassad efter dagens finansiella och digitala verklighet. Företaget är grundat och ägs av Magnus Jacobsson som har 25 års erfarenhet från aktie och derivatmarknader över hela världen. Företaget var tidigare registrerat i Hong Kong men är nu registrerat på BVI.

Vi samarbetar med olika aktörer i ett nätverk och är en så kallad layer-player vilket innebär att vi samarbetar med olika större aktörer som erbjuder handelsplattformar och relevanta tillstånd från olika myndigheter.

Vi hjälper andra företag med deras förvaltningslösningar mot slutkund samt även ett fåtal välbärgade individer (High Net Worth Individuals – HNWI) och mindre institutioner som är måna om att uppnå en jämn avkastning utan alltför höga risker. För tillfället sker alla aktierelaterade uppdrag i andra jursidiktioner tills vi är helt säkra på att undvika eventuella oklarheter i skattesituationen.

Kunden betalar endast när vi uppnått ett positivt resultat. Den enda avgift kunden betalar är en del av avkastningen, så att vi alltid delar kundens intresse.

Vi är experter på aktier och lågriskstrategier där vår expertkunskap i kombination med vårt stora nätverk runt om i världen innebär att vi regelbundet hittar många intressanta investeringsmöjligheter med begränsad risk.

Vi fokuserar även mycket på digitaliseringen och dess effekter på olika branscher och enskilda företag. Denna kunskap använder vi i den existerande förvaltningen men även för att utveckla nya intressanta projekt inom finans. Inom finans håller den nya teknologin snabbt på att förändra hela finanssektorn inklusive banker och kapitalförvaltning. Nya aktörer kan nu relativt enkelt etablera sig och sedan snabbt expandera till mycket låg kostnad om de har en intressant service att erbjuda.

Vi arbetar på att hitta olika lösningar på problemet med underfinansierade pensionssystem och det otillräckliga långsiktiga privata pensionssparandet i de flesta länder runt om i världen.

Under namnet EasyPension har vi som mål att i framtiden kunna erbjuda en automatiserad digital förvaltning, även kallat robo-advisor på ett antal intressanta marknader runt om i världen, inklusive Kina. Vi kommer bland annat att använda en modellportfölj baserad på vår fleråriga framgångsrika förvaltning inom de nischer vi är specialiserade. Kontakta oss på info@wealthaccounts.com om du är intresserad av att vara med som partner.