Samarbeta med oss

SAMARBETE INOM KLASSISK FÖRVALTNING ELLER UTVECKLA EN INTERNATIONELL ROBO-ADVISOR

Vi är alltid intresserade av nya samarbeten inom förvaltning. Vi strävar efter att samarbeta med företag som har en hög moral och som alltid sätter sina kunders avkastning främst. Digitaliseringen innebär att finansmarknaden går mot en fullständig genomlysning och vår bestämda åsikt är att anpassa sig till det redan nu, bland annat genom att alltid visa alla avgifter. Kontakta oss om ni är intresserad av ett traditionellt förvaltningssamarbete eller om ni är intresserad av att delta i den nya förvaltningsrevolutionen nedan.

Digitaliserad förvaltning – (Robo-advisors)

Den finansiella världen stöps om i ett tempo som aldrig tidigare skådats. Den nya tekniken tillsammans med skalbarheten öppnar upp möjligheter för nya aktörer som förändrar spelplanen för all framtid. Den som har nyutvecklad teknik eller något att tillföra i form av finansiella kunskaper har framtiden för sig. Etablerade aktörer måste agera för att kunna stå emot nya hungriga konkurrenter som med dagens teknik når gemene man till väldigt låga kostnader.

Vi har en unik förvaltningskunskap och sprider den gärna i form av ett samarbete med ett teknikföretag och/eller ett finansiellt institut som har en API lösning och lämpliga tillstånd. Vi vill etablera en hel- eller halvautomatiserad digitaliserad förvaltningstjänst (robo-advisor) där förvaltningen är lika lågt prissatt, men lite mer avancerad än de standardiserade indexfondlösningar som börjar översvämma den snabbväxande robo-advisor marknaden, främst i USA och England.

De flesta pensionssystem i världen är underfinansierade och ett ökat eget sparande kommer vara en absolut nödvändigt för individen som vill ha en trygg framtid. Vi skall därför tillsammans med lämliga partners utveckla en enkel och attraktiv lösning för sparare olika länder runt om i världen under namnet Easypension.com.

Låter det intressant och ni vill vara med i projektet redan i en tidig fas så skicka ett email till info@wealthaccounts.com