Covered calls – en lönsam lågriskstrategi med en lägre risk än en vanlig aktieportfölj.

Vad är en covered call

 • En covered call är en innehavd aktie där man mot ersättning avsäger sig eventuella aktieuppgångar över en viss nivå.
 • Man kan välja från vilken kursnivå man avsäger sig uppgången.
 • Man väljer även under hur lång tidsperiod man avsäger sig uppgången.

 

Stabil avkastning

 • Minskar osäkerheten för de investerare som under en given period föredrar att ha en förutbestämd intäkt omedelbart, istället för en osäker uppsida.
 • En covered call är mer förlåtande, man behöver inte vara lika träffsäker och ha rätt lika ofta för att uppnå en god avkastning.

 

Optionsfakta

 • 60-80% av optionerna blir värdelösa på slutdagen. Tidsvärdet talar för att man skall sälja optioner, ej köpa.
 • Säljarna är proffs såsom försäkringsbolag och sofistikerade kapitalförvaltare.
 • Köpare är ofta spekulativa och/eller privatpersoner.

 

Tidsvärdet arbetar för oss

 • Ger inte spektakulära uppgångar.
 • Ger däremot en stadig intäkt vilket ger en hög avkastning när detta upprepas löpande.
 • Ger en flexibilitet som är överlägsen alla andra investeringsprodukter.
 • Att köpa optioner är spekulation.
 • Att sälja optioner är investering!

 

Två alternativ

 1. Ställa optioner på existerande aktieinnehav.
 2. Köpa aktier och ställa ut optioner (buy-write).

 

Tre intäktskällor

 1. Optioner som ställs ut.
 2. Aktieutdelning.
 3. En del av aktieuppgången.

 

När tjänar man pengar?

COVERED CALL AKTIEINNEHAV
 • UPPÅTGÅENDE BÖRS
 • STILLASTÅENDE BÖRS
 • NEDÅTGÅENDE BÖRS *
 • UPPÅTGÅENDE BÖRS

* vid större börsnedgångar förlorar man pengar, men alltid mindre än ett rent aktieinnehav.

 

Sju fördelar med covered calls

 1. Får in pengar på kontot.
 2. Ökar sannolikheten avsevärt att tjäna pengar.
 3. Tillåter innehavaren att göra en vinst på 15-40% per år.
 4. Skyddar mot risk på nedsidan.
 5. Har fortfarande uppsida kvar (begränsad).
 6. Kan göra justeringar utan att köpa/sälja aktier.
 7. Kan skräddarsy risknivån.

 

Arbetsprocess

 • Följer aktiekursen dagligen för tecken på styrka eller svaghet såsom volym, högsta & lägsta noteringar, större ägarförändringar mm.
 • Följer nyheter och rapporter för specifika aktier men även politiska och ekonomiska omvärldshändelser.
 • Väljer ut lämpliga optioner utifrån förväntade kurssvängningar, historiska kurssvängningar, lösenpris & lösenmånad.

© 2012-2016 International Wealth Accounts Ltd | All Rights Reserved