Vår avkastning

61,8% för 2019!

Här är utvecklingen av vår modellportfölj under de senaste tolv åren.

ÅR PORTFÖLJ INDEX (Inkl. Utdelningar) Överavkastning
2011 -10,3 -11,6 +1,3
2012 +21,2 +17,5 +3,7
2013 +34,2 +25,4 +8,8
2014 +21,8 +13,9 +7,9
2015 +38,5 +2,2 +36,3
2016 +22,6 +9,4 +13,2
2017 +9,7 +7,7 +2,0
2018 +2,7 -7,0 +9,7
2019 +61,8 +30,7 +31,1
2020 +26,8 +7,4 +19,4
2021 +24,6 +29,7 -5,1
2022 -10,6 -15,5 +4,9

ÖVERGRIPANDE STRATEGI I MODELLPORTFÖLJEN

  • Nästan alltid 100% investerade.
  • Innehav av ca 10 olika aktier, fonder eller ETFs (Exchanged Traded Funds)
  • Säljer optioner ca 10-12 gånger per år för att reducera risken (s.k covered calls). Både mot Index och enskilda aktier.
  • Aldrig blankning av terminer, men har blankat aktier några gånger, alltid med en stop-loss.

Här är en snapshot på portföljutvecklingen under 2019:

Return 2019