Om oss

Om grundaren Magnus Jacobsson

Grundat flera framgångsrika företag

International Wealth Accounts Ltd grundades i Hong Kong 2012, av mig Magnus Jacobsson, som är specialiserad på den internationella aktiemarknaden samt aktierelaterade derivat. Jag är civilekonom och har en internationell karriär inom finansbranschen på drygt 25 år bakom mig.

Jag har startat ett flertal företag under årens lopp, bl.a Svenska Konvertibel Institutet AB som handlade svenska personalkonvertibler under 90-talet. Var då även med i uppstarten av Optionsteknik AB som höll på med aktie och optionsaffärer. I samband med att jag flyttade till Kina så grundade jag Shanghai International Partners Ltd, som höll på med rådgivning i Kina till 2005 och internationell aktie och optionshandel mellan 1996- 2013. Shanghai International Partners Ltd var en föregångare till International Wealth Accounts Ltd.

Lång erfarenhet som professionell aktör

Jag började min karriär genom att tidigt bli ansvarig för market makingen av aktiederivat hos Servisen Trading AB, en av de största och mest framgångsrika aktörerna i Sverige på den tiden. Därefter internrekryterades jag till QT Optec AG, Zug i Schweiz som var ett dotterbolag till Servisen. Även där var jag market maker i aktiepotioner och hjälpte även QT Optec att starta upp den första Luxemburg baserade aktiefonden med UCIT licens för att använda aktieoptioner som prisfallsskydd på de stora europeiska börserna. Jag var ansvarig fondförvaltare för denna nya fond, Europtec Protection samt obligationsfonden Europtec Bond Protection.

Därefter blev jag internrekryterad som chefshandlare för den holländska banken Mees Piersons svenska aktie och derivat verksamhet, som hade startats tillsammans med grundarna av QT Optec AG.

Första västerlänning i Kina

År 1995 flyttade jag till Shanghai i Kina som första och länge den enda utlänningen som arbetade för en statlig investmentbank på kinesiska fastlandet, China Securities Co.,Ltd. Tillsammans med Skandia startade vi en aktiefond med fokus på kinesiska fastlandsaktier, Skandia China Mainland Equity Fund.

Jag har skapat flera investeringsprodukter tillsammans med större institutioner. Tillsammans med Sparbanken (nuvarande Swedbank) skapade vi redan i mitten av 90-talet en garanterad indexobligation, s.k SPAX för svenska investerare intresserade av de fastlandskinesiska börserna i Shanghai och Shenzhen. Jag har också bistått förmögna västerländska privatpersoner och institutioner med att skapa och förvalta aktieportföljer på de fastlandskinesiska börserna och hjälpt ett flertal av kunderna att sälja OTC-optioner som kursfallsskydd mot sina kinesiska aktier.

China Securities förvaltning och mitt övriga samarbete med Skandia Mainland Equity Fund upphörde i slutet av 2005 och därefter har jag fokuserat på förvaltning för ett fåtal stora kunder, samt några egna investeringar på europeiska aktie och optionsmarknader, vilket också innebar finansiering av några mindre fastighetsprojekt i Asien.

Attraktiv förvaltning

De senaste årens turbulens på aktiemarknaden och den snabba digitaliseringen har skapat en stor efterfrågan från tidigare kunder som vill ha en aktieportfölj med mindre svängningar och en mer stabil avkastning och jag beslutade då att grunda International Wealth Accounts Ltd. Företaget är inte verksamt mot slutkunder förutom ett fåtal välbärgade kunder. Förvaltningen sker huvudsakligen som underleverantör mot  större samarbetspartner i olika jurisdiktioner runt om i världen som uppfyller de alltmer omfattande kraven för att vända sig mot mindre slutkunder. Kontakta oss gärna för mer information på info@wealthaccounts.com om ni vill veta mer eller är intresserad av ett samarbete.