Frågor och svar

Besvarade av Magnus Jacobsson, grundare av International Wealth Accounts Ltd

Q1. Vilka kunder riktar sig International Wealth Accounts Ltd (IWA) till?

A1. IWA riktar sig till välbärgade individer (High Net Worth Individuals – HNWI) och mindre institutioner som är måna om att uppnå en jämn avkastning utan alltför höga risker.

Q2. Varför skall jag anlita IWA?

A2. Om du är mån om att uppnå en jämn avkastning utan alltför höga risker.
Om du vill ha dina pengar på din egen aktiedepå och själv vill välja bank eller fondkommissionär.
Om du vill använda din tid till annat än att följa börserna på en daglig basis.
Sist men inte minst om du endast vill betala för framgångsrika resultat.

Q3. Varför tar ni endast ut en avgift som är baserad på resultatet?

A3. Därigenom kan kunden vara säker på att IWA och kunden alltid har samma mål, nämligen att uppnå en långsiktig hög och jämn avkastning för kunden. Det finns en teoretisk risk att vi skulle ta för hög risk men vi satsar på långsiktiga samarbeten.

Q4. Varifrån kommer konceptet att IWA bara tar ut en rörlig avgift?

A4. Det kommer från fastlandskina. Under mina många år på kinesiska fastlandet hos China Securities Co.,Ltd i Shanghai, märkte jag att det var ett koncept som efterfrågades av många kinesiska kunder. I den kinesiska kulturen ser det dåligt ut att ta betalt om kunden inte får någon avkastning. Om man inte tar något betalt vid dåligt resultat förlorar man inte ansiktet. Vi på IWA tycker det är ett mycket bra koncept och man skall helt enkelt inte vara i branschen om man inte klarar av att ge kunden en långsiktigt god avkastning.

Q5. Kan man välja att ha en fast avgift istället för en rörlig avgift?

A5. Ja, det finns ett fåtal kunder som har en fast avgift. De flesta kunderna har dock en rörlig avgift och är nöjda med det.

Q6. Varför har kunden sina pengar och aktier i sin egen aktiedepå?

A6. Vi är en liten organisation med ett begränsat antal kunder och har kommit fram till att detta är det smidigaste sättet att hantera kundens tillgångar. Dessutom kan kunden känna sig trygg när pengarna alltid är i deras eget namn och ingen annan kan röra dem.

Q7. Kan man ha sin aktiedepå var man vill?

A7. IWA samarbetar med några utvalda banker och fondkommissionärer runt om i världen, men i princip är vi öppna för samarbete med flera om de bara har en hög kreditvärdighet och alla nödvändiga tillstånd. Hos en del mäklare är det en ganska komplicerad process att öppna konton, hos en av de större amerikanska har de 49 sidor att fylla i!

Q8. Vilka placeringar är ni specialiserade på?

A8. Vi är experter på aktier och har en gedigen erfarenhet från många internationella aktiemarknader. Vi arbetar huvudsakligen med tre olika långsiktiga aktieportföljer utifrån den risknivå och förväntad avkastning som kunden föredrar.

Vi är även specialiserade på aktiederivat som instrument för att reducera risken och kan erbjuda en Covered calls baserad aktieportfölj för de kunder som önskar. Våra Covered calls portföljer är ett intressant alternativ i dagens lågränteklimat för den som vill ha en jämnare avkastning till en lägre risk än en vanlig aktieportfölj. Speciellt i dessa tider när börsen, trots en ökad risk, är ett lockande alternativ jämfört med den obefintliga riskfria räntan. Om det blir större uppgångar är man dock inte med på hela uppgången men man tjänar istället pengar även då börsen står stilla och även om den går ned lite.

Vår unika erfarenhet från Kinas börser gör att vi även kan erbjuda kinesiska aktier som en krydda i portföljen.

Q9. Är det inte för hög risk att köpa kinesiska aktier?

A9. Vi anser att man kan ha en liten del kinesiska aktier i sin aktieportfölj. Tillväxten i Kina är fortfarande hög och utvecklingen går framåt med snabba steg. Det finns många fallgropar i Kina men samtidigt finns det stora möjligheter att tjäna pengar för den som kan hitta de rätta aktierna. Vår erfarenhet från de kinesiska börserna och vårt nätverk innebär att vi har goda möjligheter att ta fram vinnande aktier.

Q10. Kan ni erbjuda kunderna några andra intressanta investeringar?

A10. Ja. Vi har en del väl insatta kunder som vill att vi hjälper dem att ta tillvara på de olika möjligheter som uppstår under perioder när det är mycket rörelser på marknaden. Det går att göra mycket lönsamma derivataffärer med låg risk när aktier svänger mycket. I och med att vi har lång erfarenhet och följer marknaden på nära håll så kan vi identifiera ett antal intressanta investeringstillfällen per år.

Jag vill poängtera att vi i dessa speciallösningar inte är speciellt förtjusta i att köpa optioner då vi anser att det är alltför spekulativt. Däremot säljer vi gärna optioner mot underliggande innehav om marknaden ger bra betalt och vi därmed kan dra ner risken för kunden.

Just nu håller vi även på med några startup projekt under namnet EasyPension inom automatiserad kapitalförvaltning s.k robo-advisors. Där är vi öppna för strategiska samarbeten, men det bli troligen aktuellt med att i framtiden ta in ren finansiering från investerare när vi expanderar i olika länder, bland annat Kina.

Det uppstår alltid nya intressanta möjligheter att uppnå en bra avkastning. Om man är samarbetspartner med IWA kan man vara säker på att kunna hitta attraktiva investeringar.

Q11. Har ni några bra lästips om man vill lära sig mer om börsen?

A11. Jag läser väldigt mycket böcker främst av eget intresse, men även för att ta del av erfarenheter och hitta samband som leder till nya lönsamma affärer. Här är några väldigt bra böcker:

The Intelligent Investor – Benjamin Graham

Common stocks and uncommon profits – Philipp A.Fisher

The Common Sense of Money and Investments – Merryle Stanley Rukeyser

The Stock Market Barometer – William Peter Hamilton

The Volatility Course – George A. Fontanills & Tom Gentile

 

Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds – Charles Mackay

Confusión de Confusiones (English) – Joseph de la Vega

Options as a Strategic Investment – Lawrence G. McMillan.

The Stock Option Income Generator – Harvey C. Friedentag.

New Insights on Covered Call Writing – Richard Lehman and Lawrence G. McMillan.

 

Technical Analysis of the Futures Markets – John J Murphy.

Reminiscences of a Stock Operator – Edwin Lefevre

Jesse Livermore: World’s Greatest Stock Trader – Richard Smitten

Where Are the Customers Yachts – Fred Schwed JR.

The House of Morgan – Ron Chernow

 

One up on Wall Street – Peter Lynch

Contrarian Investment Strategies – David Dreman

Deflation – A. Gary Shilling

The Little Book of Common Sense Investing – John C. Bogle