Så tjänar vi pengar

International Wealth Accounts Ltd är en s.k layer-player och det är inte säkert att du kan bli kund direkt hos oss utan måste gå via någon av våra samarbetspartners som sköter all administration och har alla relevanta tillstånd. Vi vänder oss till den internationella marknaden och är inte inriktade mot den svenska marknaden. Det är olika regler som gäller beroende på i vilket land du bor, vad du har för nationalitet samt vilken nivå på förmögenhet. Skicka ett email till info@wealthaccounts.com om du är intresserad av att veta mer. 

För att uppnå en god avkastning med kontrollerad risk följer vi dessa viktiga punkter:

  • UPPMÄRKSAMHET PÅ MARKNADEN – dagligen.
  • INFORMATION – den senaste och mest pålitliga.
  • SYSTEM – långsiktigt beprövat system för att göra vinster.
  • DIVERSIFIERING – spridning mellan olika sektorer.
  • RISKKONTROLL – optioner som skydd mot kursnedgångar.
  • DISCIPLIN – klara investeringsregler, inga känslor.
  • TAJMING – använder marknadskunskap och lång erfarenhet.

Vi följer marknaderna mycket noga för att dra nytta av de möjligheterna som från tid till annan alltid dyker upp. Lång erfarenhet är viktig för att veta när och inte minst hur man skall agera. Vi är alltid vaksamma på risknivån och undviker en del placeringar om kunden inte uttryckligen har specificerat en tolerans för högre risk.

Den digitala revolutionen intresserar oss mycket eftersom den skapar stora förändringar i hela branscher, vilket ställer höga krav på redan etablerade företag och öppnar upp för helt nya aktörer. Vi skapar väl diversifierade portföljer för kunder för att hålla risken nere, men vår ökade kunskap inom teknikområde var en av anledningarna till vår stora överavkastning under 2015 när vi uppnådde en avkastning i modellportföljen på +38,5% jämfört med index på +2,2%.

Eftersom vi är specialiserade på de finansiella marknaderna följer vi digitaliseringen av den finansiella branschen extra noga för att hitta vinnarna och inte minst kunna undvika de företag som inte hänger med i utvecklingen. Detta har även lett till att vi påbörjat en planerad uppstart av några intressanta projekt inom området för digital rådgivning, så kallade ”Robo-advisors”.

Våra långsiktiga portföljer

Förutom den mer aktieinriktade modellportföljen så bygger vi upp och övervakar långsiktiga portföljer i aktiefonder, Excanged Traded Funds (ETFs) samt obligationsfonder åt några institutioner som använder dessa modeller för att hantera sina kunders långsiktiga sparande. Portföljerna har tre olika risk profiler. Aggressiv – Balanserad – Försiktig.

Digitaliseringen ger goda möjligheter

I urvalet av fonder fokuserar vi på branscher som gynnas av den snabba digitala utvecklingen. Den snabba digitaliseringen av den finansiella marknaden innebär goda möjligheter till avkastning men även risk för de banker som inte hänger med i konkurrensen då alltfler nya aktörer plockar russinen ur kakan.

Kontrollerad risk i ett lågränteklimat

Den unika situationen med negativa räntor ställer höga krav på förvaltningen om man skall uppnå en god avkastning utan att ta alltför mycket risk. Exempel på attraktiva fonder är de som äger aktier i företag som äger bostadsfastigheter i tillväxtregioner samt fonder som investerar i utvalda infrastrukturprojekt, såsom vattenhantering i områden där efterfrågan är stor och avkastningen därför stabil. Eftersom vi har en unik kunskap och erfarenhet från Asien är det en given del i en långsiktig portfölj, här gäller det dock att vara selektiv då situationen skiftar mycket mellan länder. Kina är fortfarande ett av våra långsiktiga favoritländer.

Noga utvalda företagsobligationer

Den låga räntan är bekymmersam och man måste vara vaksam på de obligationsfonder som köper företagsobligationer, så att de inte ligger för mycket i branscher såsom råvaror, där företagen är pressade av de stora prisfallen. Det är även viktigt att vara selektiv bland fonder som fokuserar på obligationer utgivna av finansiella aktörer då branschen förändras snabbt, vi undviker därför obligationer med lång löptid. Det finns ett bra utbud av ETFs (Exchange Traded Funds) så man kan anpassa sin risknivå effektivt i kombination med en låg förvaltningskostnad.

Utvalda sektorer och marknader

När det gäller aktier investerar vi mycket i konsumentvaror (dagligvaror), utvalda stabila industriföretag, lågbelånade fastighetsbolag (boende), nya digitala aktörer inom finans och industrirationaliseringar samt läkemedel inom intressanta områden, exempelvis diabetes. Den demografiska utvecklingen med allt större andel äldre i västvärlden inbjuder till investeringar i aktier som gynnas av detta såsom läkemedel och äldrevård.

Den geografiska fördelningen sker över olika regioner med USA som en viktig del, men även Europa om man väljer rätt företag. Asien är också intressant, speciellt konsumentaktier. Från tid till annan går vi även in i ett mindre antal tillväxtländer även om vi är väldigt selektiva med Sydamerika och Afrika. Vill man ha exponering mot dessa regioner finns det stora internationella företag som man kan investera i vilket får ner landrisken.

Stabil avkastning och lägre risk med covered calls strategier

För att hålla nere risknivån och stabilisera avkastningen använder vi, från tid till annan, en mycket intressant strategi som heter Covered calls. Detta är en väldigt attraktiv strategi för en långsiktig förvaltning om den används på rätt sätt och man är lite selektiv.

Covered calls strategier är en av våra stora specialiteter, där vi har mycket lång erfarenhet och en gedigen kunskap såsom tidigare professionell aktör, s.k market maker, på ett antal olika marknader. Det är en konservativ strategi och en suverän metod för att uppnå en stabil avkastning till lägre risk än en vanlig aktieportfölj.

Förenklat kan man säga att man reducerar toppar och bottnar i avkastningen i utbyte mot en mer stabil avkastning. Det gäller dock att agera rätt i förvaltningen speciellt under de tider när marknaden svänger mycket. Detta är ett verktyg i förvaltningsprocessen som fungerar mycket bra under vissa perioder men bör ibland undvikas eller reduceras för att kunna vara med på snabba uppgångar.

En Covered call strategi ger alltid bättre avkastning än en motsvarande ren aktieportfölj, förutom vid snabba uppgångar men även då tjänar man pengar upp till en viss gräns. En covered call strategi tjänar även pengar på en stillastående börs och en svagt nedåtgående börs. Vid större nedgångar förlorar man dock pengar om än inte lika mycket som en motsvarande aktieportfölj.

En historiskt framgångsrik strategi

En av våra mest framgångsrika, långsiktiga strategier har varit att som bas i portföljen skapa en mix av några olika intressanta Covered call fonder, som vi tidvis byter ut mot vanliga indexfonder när förhållanden är gynnsamma. Sedan bygger vi på med ett antal ETFs (Exchange Traded Funds) som har stabila och intressanta aktier inom några attraktiva sektorer och marknader. Ovanpå detta kryddar vi med några snabbväxande aktier som har ett positivt kassaflöde. Därmed har man en begränsad total risk men är ändå med och kan nå en långsiktigt hög och stabil avkastning.

För vår individuella uppdrag åt High Net Worth Individuals och institutioner är vi även med och gör Covered calls i en korg av enskilda aktier, men detta kräver mycket mer bevakning av de tagna positionerna.

Hur vi tjänar pengar på covered calls

Covered calls strategier har funnits sedan optioner introducerades i USA på 1970-talet. Strategin används främst av professionella aktörer såsom försäkringsbolag och sofistikerade aktörer. Det ser ganska lätt ut i teorin men i verkligheten är det mer komplicerat då det är en dynamisk process som måste anpassas beroende på ett antal faktorer:

  • Man följer löpande diagrammen för aktiekursen eller indexet för tecken på styrka eller svaghet såsom volym, högsta och lägsta noteringar och ett antal andra indikatorer.
  • Man följer nyheter och rapporter för specifika aktier samt större ägarförändringar i aktien, men även politiska och ekonomiska omvärldshändelser.
  • Därefter väljer man ut lämliga köpotioner (call options) på marknaden utifrån hur bra betalt man får (implicit standardavikelse), aktiens historiska kurssvängningar, optionens lösenpris och lösenmånad.

Covered calls har under åren blivit mer populärt, främst i USA och med jämna mellanrum har ett antal Covered call fonder då introducerats, men ofta försvunnit igen ganska snabbt då de misslyckats med att erhålla en bra och jämn avkastning. Det beror bland annat på att de ofta har stela regler så att de alltid måste sälja optioner (avsäga sig mycket av börsuppgångarna) även under perioder när marknaden trendar starkt eller när de får dåligt betalt (låg implicit standardavvikelse). Ett annat problem är de fonder som är extremt konservativa och köper aktier som knappast rör sig och de får därmed extremt dåligt betalt när de säljer optioner och uppnår därför en usel avkastning. Vid politiska engångshändelser missar de dessutom nästan hela uppgången.

Nu för tiden finns det fonder på olika index som man kan gå in och ur beroende på vad man har för marknadsuppfattning och hur hur mycket fonden får betalt för sina köpoptioner. Därigenom kan man själv välja att hitta de perioder då Covered calls är bäst.

Detta är endast en övergripande introduktion av Covered calls, det finns flera faktorer att beakta om man skall uppnå en stabil avkastning till kontrollerad risk

Skicka ett email till info@wealthaccounts.com om du är intresserad av att diskutera ett samarbete inom förvaltning.